Rabu, Juni 29, 2022

Paroki Kabanjahe SPM

Paroki Delitua

Paroki Pakkat

Paroki Medan Timur

Paroki Palipi

Paroki Banda Aceh