Rabu, Februari 8, 2023

Paroki Kabanjahe SPP

Paroki Medan Timur

Paroki Medan Pasar Merah

Paroki Medan Padang Bulan

Paroki Medan Kristus Raja

Paroki Berastagi

Paroki Palipi

Paroki Banda Aceh

Paroki Binjai