ST. PETRUS RASUL MEDAN KATEDRAL

349

Sedes : Pastoran Katolik, Jl. Pemuda No.1, Medan 20151
Telp. : (061) 4552753
Vikaris : RD. Benno Ola Tage
E-mail : diosesan-ola@yahoo.com

Paroki-paroki yang termasuk dalam Kevikepan ini:

  1. Paroki St. Maria yg dikandung tanpa noda asal-Katedral
  2. Paroki St. Paulus, Pasar Merah
  3. Paroki St. Petrus, Medan Timur
  4. Paroki Kristus Raja, Medan
  5. Paroki St. Yohanes Penginjil, Mandala
  6. Paroki St. Konrad, Martubung
  7. Paroki St. Yoseph, Delitua
  8. Paroki Gembala Yang Baik, Lubuk Pakam
  9. Paroki St. Yoseph, Tebingtinggi
  10. Kuasi Paroki St. Katarina, Tiga Juhar